Privacy

Deze site maakt gebruik van Google Analytics-cookies. Hiermee verwerken wij de persoonsgegevens van u als websitebezoeker.

Wij hebben echter waarborgen getroffen waardoor uw recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer conform de AVG niet prevaleert boven ons gerechtvaardigd belang. Dit hebben wij gedaan middels de volgende maatregelen:

  • wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten;
  • wij hebben gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres;
  • wij hebben ‘gegevens delen’ uitgezet;
  • wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.
25 november 2017

Sinterklaasbezoek

Het was een drukte van jewelste tijdens het bezoek van Sinterklaas aan Winkelcentrum Loosduinen op zaterdag 25 november 2017.
Lees verder >Evenementen

Aankomende evenementen