Privacy

Deze site maakt gebruik van Google Analytics-cookies. Hiermee verwerken wij de persoonsgegevens van u als websitebezoeker.

Wij hebben echter waarborgen getroffen waardoor uw recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer conform de AVG niet prevaleert boven ons gerechtvaardigd belang. Dit hebben wij gedaan middels de volgende maatregelen:

  • wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten;
  • wij hebben gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres;
  • wij hebben ‘gegevens delen’ uitgezet;
  • wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.
12 juni 2020

Elke woensdag Weekmarkt in Loosduinen

Weekmarkt in Loosduinen op het Loosduinse Hoofdplein in Den Haag elke woensdag van 08.00 uur tot 16.00 uur.
Lees verder >Evenementen

Aankomende evenementen